Zasiłek rodzinny – Okres zasiłkowy 2021/2022.

Wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres zasiłkowy 2021/2022 przyjmowane są od 01.08.2021 r. do 30.11.2021.

W przypadku wniosków złożonych po 30.11.2021 prawo do świadczeń będzie ustalane od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski o zasiłek rodzinny z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy okres zasiłkowy 2021/2022 (trwający od 01.11.2021 r. do 31.10.2022 r.) można składać:
elektroniczne od 1 lipca 2021 r. za pomocą następujących kanałów:
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS);
• Portalu informacyjno-usługowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl);
• bankowość elektroniczna.

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł i 764 zł jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021 trwa od 01.11.2020 r. do 31.10.2021 r. OKRES ZASIŁKOWY 2021/2022 będzie trwał od 01.11.2021 r.