Druki do pobrania – ŚR

Oświadczenie nt. udzielonego urlopu wychowawczego

Oświadczenie o dochodach

Oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem

Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego

Oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie

Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy

Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek rodzinny oraz dodatki

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

Zaświadczenie lekarskie

Oświadczenie dotyczące formy wpłacania świadczeń.

Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Druk – uzyskanie dochodu.