Profilaktyka 40 plus.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2021 r. Program „Profilaktyka 40 PLUS” trwa od 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r. Osoby w wieku 40 lat i starsze mogą wykonać pakiet bezpłatnych badań i skonsultować ich wyniki z lekarzem.
Aby otrzymać skierowanie na badania trzeba wypełnić szczegółową ankietę na temat własnego stanu zdrowia. Jest dostępna na Internetowym Koncie Pacjenta – na stronie pacjent.gov.pl. Na pytania można też odpowiedzieć dzwoniąc na infolinię Domowej Opieki Medycznej pod nr tel. 22 735 39 53.

„Profilaktyka 40 PLUS” zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. 

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet będzie zawierał: 
– morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi 
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy 
– stężenie glukozy 
– ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe) 
– kreatynina 
– badanie ogólne moczu 
– kwas moczowy 
– krew utajona w kale  

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn będzie zawierał: 
– morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi 
– stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy 
– stężenie glukozy 
– ocena funkcji wątroby (AlAT, AspAT, GGTP – enzymy wątrobowe) 
– kreatynina 
– badanie ogólne moczu 
– kwas moczowy 
– krew utajona w kale 
– PSA (badanie w kierunku raka prostaty)  

Pakiet wspólny dla kobiet i mężczyzn
– pomiar ciśnienia tętniczego 
– pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) 
– ocena miarowości rytmu serca